Hiện nay lưới che chắn, lưới hứng vật rơi, cản vật rơi chia ra làm nhiều loại

Phân loại theo màu sắc: màu xanh dương, xanh ngọc, màu trắng

Phân loại theo mắt lưới: Có mắt lưới từ 2.5cm tới 10-20cm

Luoi Che Chan Can Vat Roi

Kích thước lưới đa dạng: 1,2mx50m; 1,5mx50m; 2mx50m; 3mx50m; 4mx50m; 5mx50m; 6mx50m

 

Lưới Hứng Vật Rơi Có May Viền

vừa đặt mua